Služby

Servisné služby žeriavov

Elektrorevízie

Geodetické zameranie žeriavových dráh

Montáž žeriavových dráh

Pravidelné inšpekcie

Pravidelné prehliadky

Revízie zdvíhacích zariadení

Revízne správy žeriavových dráh s koncovým zameraním

Záručný a pozáručný servis žeriavov

Rekonštrukcie žeriavov

Dodávky náhradných dielov

Dodávky náhradných dielov žeriavov

Doplnenie antikolízneho zariadenia na žeriavy

Montáž rádiového diaľkového ovládania

Opravy žeriavových dráh

Rekonštrukcie pohonov žeriavov

Výmena alebo rekonštrukcia mačky

Výmena trolejí

Výmeny koľajníc všetkých druhov žeriavových dráh

Výškové a smerové vyrovnanie žeriavových dráh

Zmena ovládania – z kabíny na diaľkové ovládanie

Zvýšenie nosnosti